Flip your mobile to show current slide

Frukostföreläsning om digitala kortversioner av årsredovisningar

Stockholm 170920